Søknad for deltakelse i programmet PANGSTART

.

Bruk skjemaet nedenfor for å beskrive ditt konsept, produkt, marked, finansiering, team og generell utviklingen frem til i dag. Du kan også sende en konseptpresentasjon til Lorenzo Ruscelli.

Din søknad behandles konfidensielt og all informasjon er taushetsbelagt.


_____________________________________________