Fordeler og tjenester

Utover vår inkubasjonsprosess, har vi flere områder hvor vi kan fungere som rådgiver innen forretningsutvkling. Det følger store fordeler ved å bli en del av Smart Innovation Norways inkubator.

Rådgivning og nettverk

Innovasjonsmiljøet som Inkubator & Akselerator er en del av gir adgang til et av Norges raskest voksende nettverk innen smart teknologi (Big Data Analytics, maskinlæring, IoT, mm.), bærekraftig utvikling og forretningsmodeller, energimarkedet og Design Thinking.

Inkubatorbedriftene kan dra nytte av kompetente rådgivere fra disse områdene, og det finnes muligheter for å delta på ulike seminarer, kurs og workshops.

.

Coworking space gjennom Smart Innovation Norway AS

Smart Innovation Norway har et antall kontorplasser i sine lokaler i Halden og prisen for en kontorplass per måned er kr. 1500. En avtale om kontorplass kan kombineres med øvrige tjenestetilbud.

.

Coworking space gjennom CWI AS

Smart Innovation Norway har inngått en avtale med CWI AS om å levere innholdstjenester (forretningsrådgiving) i deres coworking space.

.

Bedriftsetablering

Vi hjelper og gir deg råd om hva slags samarbeidspartnere idéen din trenger, hvilket team du bør bygge for å komme videre, hvor mye kapital du trenger, samt hva slags ressurspersoner du trenger i et styre.

.

Kommersialisering

Vi hjelper med prosessen rundt kommersialisering, som innebærer å utvikle et produkt eller tjeneste til det er lanseringsklart. Det må utvikles prototyper, historiefortellinger eller illustrasjoner som er gode nok til at markedsaktører kan forstå produktet eller tjenesten.

Produksjonsprosessen med skaleringsmuligheter må være tilstrekkelig avklart og forretningsmodellen må være solid. Det er gjennom forretningsmodellen det blir avklart hvordan man kan tjene penger i kommersiell drift.

.

Bærekraftige forretningsmodeller

Det er viktig å ta stilling til hvordan forretningsmodellen på sikt er bærekraftig og går fremtiden i møte. På bakgrunn av dette hjelper vi både oppstartsbedrifter og knoppskytningsbedrifter med å definere og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

Assosiert klyngemedlemskap

Bedriftene hos Inkubator & Akselerator blir assosierte medlemmer av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og kan dermed nyte godt av kunnskap og aktiviteter i klyngen.

.

Kapital og finansiering

Vi gir inkubatorbedriftene veiledning til offentlige virkemidler og bidrar til å gjøre bedriftene investorklare. Vi har samarbeid med investormiljøer og pitching-arenaer i Oslo/Akershus, som vi også kan involvere når vi trenger det. Dessuten kan Smart Innovation Norway gå inn på eiersiden med tidligfase-kapital hvis vi har stor tro på bedriften.

.

Støttetjenester og innkjøpsavtaler

Vi har valgt ikke å ha formidlingsavtaler til banker, regnskapsførere eller revisorer, da vi ønsker å stå fritt i våre anbefalinger. Vi gir konkrete råd om hvilke hensyn hver enkelt bedrift bør legge vekt på ut fra deres egen situasjon og vekstplan.

.

Advokattjenester

Vi har en avtale med Zacco Advokater som innebærer at inkubatorbedriftene får rådgivning til reduserte priser (avhengig av omfang).

.

Visualisering og prototyping

I vårt innovasjonsmiljø er Nordic Media Lab eksperter på visualiseringsteknikker, som film, 3D-modellering og mye mer. Det er mulig å benytte/leie vårt simulatorsenter som del av designfasen, prototyping, test og lansering.

.

Immaterielle rettigheter

Rådgivning i IPR (immaterielle rettigheter) kan vi være behjelpelig med gjennom kontakt til både Patentstyret og andre i nettverket, som har solid erfaring og ekspertise på dette området.