– Viktig å henge med på utviklingen

Borg Havn har signert samarbeidsavtalen «Smart Havn Borg» med Smart Innovation Norway.
Framtidsrettede løsninger

Lundestad påpeker at avtalen ikke bare får konsekvenser for deres egen virksomhet, men også alle deres samarbeidspartnere, deriblant næringslivet i regionen.

– Vi vil ta i bruk ny teknologi og omsette den i praksis gjennom smarte løsninger. Både ved å utnytte lokal energi, solenergi og vindenergi, men også ved å ta i bruk teknologien for å styre ting. Dette bidrar til at vi kan gjøre logistikken vår mer effektiv og attraktiv for brukerne, sier han.

– Når utviklingen går så fort, tror vi at det å være en del av et nettverk med høykompetente folk er den beste måten å komme raskt framover på, avslutter Lundestad.

Ledende i Norge

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner, byer og havner på Østlandet.

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament for videre utvikling av konseptet over hele landet. Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, sier en begeistret Thor Moen, leder av Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway.

Målet med Smarte byer og samfunn-konseptet er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne.

– Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne, forklarer Moen.

Skal bli grønnere og «smartere»:

– Det er så mye som skjer rundt det grønne skiftet og digitalisering. Utviklingen går veldig fort! Derfor ønsket vi å inngå en slik partneravtale, forteller havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, om bakgrunnen for den ferske avtalen med Smart Innovation Norway, Halden-firmaet som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Vi har som mål å bli grønnere og ta i bruk mer smart teknologi, sier Lundestad.

Får inn spisskompetanse

Kort fortalt går samarbeidsavtalen ut på at Borg Havn innfører det såkalte Smarte byer og samfunn-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester.

I tillegg får Lundestad og Borg Havn inn en programkoordinator fra Smart Innovation Norway tilsvarende en 40 prosent stilling, som utgjør cirka 15 timer i uka. Koordinatoren skal lede utviklingen av «Smart Havn Borg»-konseptet.

– Vi vil få inn kompetanse og bli en del av et større nettverk over flere år. Det blir vinn-vinn for alle parter, kommenterer havnedirektøren. Han legger til:

– Vi ønsker å gjøre de riktige tingene, uten å måtte prøve og feile for mye på egen hånd, men heller høste erfaring fra bedrifter og virksomheter som er i prosessen. Det blir både å gi og ta i en slik prosess. Det er veldig spennende!

VINN-VINN: Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad (til høyre), vil ta del i det grønne skiftet og har inngått samarbeid med Smarte byer og samfunn-avdelingen hos nytenkende Smart Innovation Norway. Her representert ved leder Thor Moen.                                                            (Foto: Smart Innovation Norway)

Av Mari Kristine Buckholm, 6. juni 2017

Samarbeidsavtalen har en varighet på tre år. I denne perioden vil programkoordinatoren fra Smart Innovation Norway lede «Smart Havn Borg», som konkret innebærer å:
 • Være bindeleddet mellom Borg Havn og eksterne samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for kompetanseutvikling innen Smart City, Big Data, realtidsanalyser og digitalisering.
 • Etablere og initiere møteplasser, arenaer og steder/prosjekter å besøke.
 • Etablere prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, bygg, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene.
 • Styre energibruk og effekt i bygg og utearealer.
 • Digitalisere systemer for vann og avløp.
 • Innføre innovative transportløsninger og ladetjenester (kalt Smart Mobilitet).
 • Elektrifisere all transport og godshåndtering i Borg Havn.
 • Etablere og/eller utnytte fiberinfrastruktur.
 • Bidra til å omsette forskning til praksis.
 • Ivareta kommunale interesser og krav i utbredelsen av fornybar kraftproduksjon på offentlige bygg, næringsbygg og logistikklager (sol, vind, m.m.).
 • Fremme Borg Havn i forhold til myndighetenes satsing på bærekraftige samfunn i framtiden.