Om oss

Smart Innovation Norway AS driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi.

Visjon

Smart Innovation Norway skaper en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling for nåværende og kommende generasjoner.

Verdiløftet

Smart Innovation Norway bidrar med forskningsbasert og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i praksis.

Misjon

Smart Innovation Norway bidrar til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling ved å:
  • gjennomføre samfunns- og næringsrettede forsknings- og innovasjonsprosjekter
  • tilrettelegge for en delingskultur gjennom nettverksaktiviteter og
  • initiere kompetanse-utvikling i samarbeid med høgskoler og universiteter

Nonprofit-selskapet Smart Innovation Norway AS ble etablert som en liten gründerbedrift i Halden i 2003, under navnet Inkubator Halden. Målet var å fremme næringsvekst og gründervirksomhet. Siden 2009 har selskapet ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som i 2019 ble anerkjent som gullsertifisert klynge av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Smart Innovation Norway har initiert eller deltatt i over 30 forsknings- og innovasjonsprosjekter. 14 av disse er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på over 1,6 milliarder NOK. I tillegg har avdelingen for Smarte Byer & Samfunn vært involvert i over 100 innovasjonsprosjekter. I august 2019 ble selskapet godkjent som forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd. 

Høsten 2019 etablerte Smart Innovation Norway sammen med sentrale aktører en ny næringsklynge, Cluster for Applied AI, som skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng. Klyngen er nevnt i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, som ble lagt frem i januar 2020.

.

Fra lokal til internasjonal

Smart Innovation Norway med sine to klynger har utviklet seg fra å være et lokalt energihandelsinitiativ, til å bli en viktig nasjonal innovasjonsaktør innen smart energi, smarte byer og digitalisering (intelligent teknologi).

I løpet av de siste årene har selskapet også utviklet seg til å bli en internasjonal aktør innen næringslivsrettet FoU/I, med blant annet de prestisjetunge Horizon 2020-prosjektene EMPOWER, PERMIDES og INVADE. Selskapets hovedformål er i dag å drive med uavhengig, anvendt forskning innen fornybar energi og informasjonsteknologi. Vi er opptatt av klima- og samfunnsutvikling og sikrer at prosjektene våre understøtter FNs bærekraftsmål. Illustrasjonen under viser hvilke 9 av de totalt 17 målene vi per i dag bidrar til å oppfylle:


Delingskultur

Smart Innovation Norway er en av få utvalgte samarbeidspartnere i Olympiatoppens prestasjonsklynge. I samarbeid med partnerne i prestasjonsklyngen, har Smart Innovation Norway tilgang til metoder og verktøy for å bygge prestasjonskultur med NCE-partnerne.

Vi ønsker oss ansatte og partnere som er aktive, kritisk tenkende, som evner å dele kompetanse og erfaringer (givers). Erfaringsmessig, er det de som deler som lykkes best med innovasjon og vekst. Begrepet «pay it forward» egner seg godt til å beskrive den kulturen, holdningene og kommunikasjonen vi etterstreber.

.

Innovasjonsplattformen

I dag består Smart Innovation Norway av fem forretningsområder. Disse er klyngene (NCE Smart Energi Markets og Cluster for Applied AI), Inkubator & Akselerator, Visualisering & Innovation Labs, Forskning & Innovasjon og Smarte Byer & Samfunn. Samspillet mellom disse utgjør vår innovasjonsplattform og danner grunnlaget for suksessen selskapet har hatt de siste årene.

Plattformen sørger for tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst og samfunnseffekt. Se illustrasjon under:


Digital kompetanse

Næringsklyngen vår består av en rekke IT-selskaper og akademiske miljøer som til sammen innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics og digitale teknologier, som nå anvendes innen smart energi.

Teknologien er generisk, og derfor finnes det et stort potensial i å overføre denne ekspertkompetansen til andre bransjeområder og næringsklynger. Dette skaper grobunn for innovasjon og omstilling i et norsk næringsliv som nå gjennomgår radikale endringer.

.

I sterk vekst

Smart Innovation Norway holder til på Remmen Kunnskapspark i Halden. Selskapet har gått fra ni ansatte til 48. Halvparten jobber med forskning og innovasjon, mens de øvrige jobber med klyngeutvikling, inkubatorvirksomhet, samt smarte byer og samfunn.

Vi sitter på et av Norges mest spektakulære visualiseringsentre og har huset flere store eventer for både næringsliv, offentlige virksomheter og akademiske institutter.

Fakta
  • 30+ forskningsprosjekter
  • 250+ forskningspartnere
  • 100+ klyngemedlemmer
  • 15 Smart City-kommuner
  • 200+ skapte arbeidsplasser
  • 40+ ansatte
  • 14 nasjonaliteter
Kontakt oss

E-post:

info@smartinnovationnorway.com

Adresse:

Smart Innovation Norway
Håkon Melbergs vei 16
1783 Halden