Varslingsprosedyre

Retningslinjer: Alle oppfordres til å rapportere saker de føler gir grunn til bekymring. Prosedyren begrenser ikke rettighetene dine som varsler.

Formål: Denne prosedyren er ment for å avdekke kritikkverdige forhold eller andre bekymringer i Smart Innovation Norway, og gjennomfører Smart Innovation Norway sine plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML), kapittel 2A.

 

Varsling:

Ansatte kan alltid, og oppfordres til, å rapportere sine bekymringer internt. Smart Innovation Norway benytter Homble Olsby advokatfirma AS som mottaker av interne varslinger. De skal motta alle varslinger og overføre dem til Smart Innovation Norways prosessgruppe (CEO, CFO og HMS-representant), ledet av administrerende direktør.

 

Alle som ønsker å varsle, må sende varslingene til Homble Olsby advokatfirma AS enten via:

  • E-post: varsel-smi@homble-olsby.no
  • Brev til Homble Olsby Advokatfirma AS, Akersgata 28, 0158 Oslo. Merk brevet med «Smart Innovation Norway AS, Ref saknr. 41330».

 

Det er også mulig å sende informasjon til:

  • En leder eller en representant for Smart Innovation Norway
  • Sikkerhetsansvarlig i Smart Innovation Norway
  • En representant for de ansatte
  • En advokat (etter eget ønske)

 

Homble Olsby vil følge disse retningslinjene: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/slik-bor-arbeidsgiver-handtere-varsling/