Rådgivning og fordeler

Rådgivning og nettverk

Innovasjonsmiljøet som inkubatoren er en del av gir adgang til et av Norges raskest voksende nettverk innen smart teknologi (Big Data Analytics, maskinlæring, IoT, med flere), bærekraftig- utvikling og forretningsmodeller, energimarkedet og design thinking. Inkubatorbedriftene kan følgelig dra nytte av kompetente rådgivere fra disse områdene, og det finnes muligheter for å delta på ulike seminarer, kurs og workshops.

Co-working space

I hjertet av Halden kunnskapspark, rett over simulatorsenteret, har Smart Inkubator sitt co-working space. Her får inkubatorbedrifter tilgang til arbeidsplass, nettverk og kantine, og får samtidig en unik mulighet til å bli kjent med hverandre. Vi har i tillegg god kontakt og dialog med andre co-working spaces i Østfold.

Bedriftsetablering

Vi hjelper og rådgir deg/dere med hva slags samarbeidspartnere idéen din trenger, hvilket team du trenger å bygge for å komme videre, hvor mye kapital du trenger, og hva slags ressurspersoner du trenger i et styre.

Kommersialisering

Vi hjelper med prosessen rundt kommersialisering, som innebærer å utvikle et produkt eller tjeneste til det er lanseringsklart. Det må utvikles prototyper, historiefortellinger eller illustrasjoner som er gode nok til at markedsaktører kan forstå produktet eller tjenesten. Produksjonsprosessen med skaleringsmuligheter må være tilstrekkelig avklart og forretningsmodellen må være solid. Det er gjennom forretningsmodellen det blir avklart hvordan man kan tjene penger i kommersiell drift.

Bærekraftige forretningsmodeller

Det er viktig å ta stilling til hvordan forretningsmodellen på sikt er bærekraftig og går fremtiden i møte. På Bakgrunn av dette hjelper vi både med nye forretningsmodeller i oppstartsbedrifter, samt knoppskytningsbedrifter med å definere og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

Assosiert klyngemedlemskap

Bedriftene hos Smart Inkubator blir assosierte medlemmer av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og kan dermed nyte godt av kunnskap og aktiviteter i klyngen.

Kapital og finansiering

Vi gir inkubatorbedriftene veiledning til offentlige virkemidler og bidrar til å gjøre bedriftene investorklare. Vi har samarbeid med investormiljø og pitche-arenaer i Oslo/Akershus, som vi også kan involvere når vi trenger det. Dessuten kan Smart Innovation Norway gå inn på eiersiden med tidligfase-kapital hvis vi har stor tro på bedriften.

Microsoft BizSpark

Inkubasjonsbedriftene hos oss får tilgang til utviklingsressurser og administrative IT-løsninger fra Microsoft uten ekstra kostnad. Smart Innovation Norway har en BixSpark-avtale med Microsoft som gjør at inkubasjonsbedriftene får tilgang på Azure-plattformen og MS Offfice 365 i 3 år.

Støttetjenester og innkjøpsavtaler

Vi har valgt ikke å ha formidlingsavtaler til banker, regnskapsførere eller revisorer, da vi ønsker å stå fritt i våre anbefalinger. Vi gir konkrete råd om hvilke hensyn hver enkelt bedrift bør legge vekt på ut fra deres egen situasjon og vekstplan.

Advokattjenester

Vi har en avtale med Østfolds største advokathus, Ytterbøl og Co., hvor avtalen innebærer at inkubatorbedriftene får fri rådgivning eller rådgivning til reduserte priser (avhengig av omfang).

Reisebyrå

Vi lar inkubatorbedriftene benytte seg av vår reisebyråavtale, hvor det etableres en egen profil, slik at volum og reiseoversikter blir gruppert per bedrift.

Medieovervåkning

Smart Innovation Norway har egen medieovervåkning der vi legger inn profiler for inkubatorbedriftene. Er det aktuelle nyheter som treffer dine egne søkeord får du epost-varsel en gang i døgnet.

Visualisering og prototyping

I vårt innovasjonsmiljø er Nordic Media Lab eksperter på visualiseringsteknikker, film, 3D modellering og mye mer. Det er mulig å benytte, samt å leie, simulatorsenteret som en del av designfasen, prototyping, test og lansering.

Immaterielle rettigheter

Rådgivning i IPR (Immaterielle rettigheter) kan vi være behjelpelig med gjennom kontakt til både Patentstyret og andre i nettverket, som innehar høy erfaring og ekspertise innen dette.

Utover vår inkubasjonsprosess, har vi mange områder hvor vi kan fungere som rådgiver,og det er store fordeler ved å bli en del av Smart Inkubator og næringsnettverket i Halden