Om oss

Smart Innovation Norway AS ble etablert i Halden i 2003, og har siden 2009 ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Siden klyngens oppstart har selskapet initiert eller deltatt i over 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I), herav 5 EU-prosjekter, som har en samlet budsjettramme på over 450 millioner NOK.

Smart Innovation Norway og NCE Smart-klyngen har i de siste årene utviklet seg fra å være et Halden og energihandelsinitiativ, til å bli en viktig regional og nasjonal innovasjonsaktører innen Smart energi, Smarte byer og digitalisering. De siste to årene har selskapet også utviklet seg til å bli en internasjonal aktør innen næringslivsrettet FoU/I, med blant annet de prestisjetunge Horizon 2020-prosjektene EMPOWER, PERMIDES og det nylig tildelte prosjektet INVADE.

I næringsklyngen er det en rekke IT-selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics og digitale teknologier, som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og derfor er det et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetanse til anvendelser innenfor andre bransjeområder og næringsklynger. Dette skaper grobunn for innovasjon og omstilling i et norsk næringsliv som nå gjennomgår radikale endringer.

Smart Innovation Norway har sine lokaler på Remmen kunnskapssenter i Halden. Vi er 30 ansatte hvorav halvparten jobber med forskning og innovasjon, mens de øvrige jobber med klyngeutvikling, smarte byer og samfunn og med inkubatorvirksomhet.

Vi sitter på et av Norges mest spektakulære visualiseringsentere, som har huset mange store events for næringsliv, det offentlige og for akedemiske institutter.

Fakta:
  • 20+ prosjekter
  • 70+ klyngemedlemmer i NCE-prosjektet
  • 8 Smart City-kommuner
  • 10+ inkubatorbedrifter
  • 200+ skapte arbeidsplasser
  • 30+ ansatte
  • 9 nasjonaliteter
Kontakt oss:

info@ncesmart.com

Smart Innovation Norway
Håkon Melbergs vei 16
1783 Halden