Eksisterer din virksomhet om fem år? Gartner predikerer at det innen 2020 vil være en betydelig mangel på ressurser med kompetanse innen Big Data Analytics. Få aktører tar grep om dette og risikerer å bli digitalt utkonkurrert, eller i verste fall, fullstendig eliminert.

Grip denne muligheten og bli med på et halvdagskurs hvor vi ser på hvordan kompetanse innen Big Data kan sikre økt konkurransekraft og gi markedsmessige fortrinn.

Den digitale utviklingen skjer i et volum, omfang og tempo som ingen er i stand til å ha full oversikt over. Nye teknologier og løsninger utfordrer etablerte industrier og bransjer. De bidrar til store omveltninger, og i noen tilfeller fullstendig kollaps av hele industrier og bransjer. Über, AriBnB og Spotify er alle basert på ny teknologi, og kan illustrere hva vi har i vente de nærmeste årene: Radikalt nye måter å løse eksisterende behov på, samtidig som det vil genererer nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vi tidligere ikke har sett.

For de fleste er det krevende nok å holde seg oppdatert på utviklingen innen egen bransje, industri eller sektor. I mange tiår har bedrifter og organisasjoner lagt ned betydelige ressurser i å skaffe innsikt om egen virksomhet, kunde og marked. Det har blitt jobbet mye med forbedringer, effektivisering og optimalisering. For fremtidens virksomheter vil ikke dette være tilstrekkelig. Mange mener å se et potensial i Big Data. Få har så langt vist evne til å omsette Big Data til verdifull innsikt til støtte for egen forretningsutvikling.

.

Hvem passer kurset for?

I samarbeid med Capgemini, Høgskolen i Østfold og iKuben, arrangerer vi nå introkurset Big Data Executive, som er rettet mot ledere, mellomledere eller andre beslutningstakere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Formålet med kurset er å gi hver enkelt deltaker et presist innblikk i hvilke utfordringer og muligheter som kommer med ny teknologi, og hvorfor det er essensielt å sikre riktig kompetanse for å ruste organisasjonen for fremtiden. Kurset er ment som en forløper til 2+2 dagers kurset Big Data Analytics, som er tilpasset de som i dag jobber med digital analyse og som skal anvende ny teknologi i sitt videre arbeid.

NÅR:

7. mars, kl 12:00-15:00

HVOR:

Kart: Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark

HVORFOR:

Få innsikt i hvilke muligheter ny teknologi gir, samt se verdien av å sikre at virksomheten har riktig kompetanse som sikrer fremtidig drift og konkurransekraft.

PRIS:

Gratis for NCE Smart Energy Markets og iKubens klyngemedlemmer.

Ikke-medlemmer: 1500,- kr.

Påmeldingsfrist: 1. mars

7. mars: Big Data Executive – seminar for ledere

Fylles ikke ut dersom du er klyngemedlem i NCE Smart Energy Markets eller iKuben
Påmelding:
Samarbeidspartnere: