Søk :

Ingen treff : Prøv å søke igjen...

Resultat av søket: nordic media lab


Smartere Remmen lll 2017-2019

...midtpunktet i forskningsarbeidet som en Living Lab, både teoretisk og praktisk. Smartere Remmen lll gjennomføres med aktiv deltakelse fra Statsbygg-ansatte. eSmart Systems’ banebrytende teknologi innen maskinlæring skal anvendes. Prosjektporteføljen danner et naturlig aggregeringspotensial for egenprodusert energi og energifleksibilitet, dermed skal konseptet kunne møte fremtidens energimarked. Prosjektet skal ivareta behov for brukerdialog og informasjonsdeling, gitt ulike roller i forbindelse med bygget....


Cluster for Applied AI feirer et halvt år som Arena-klynge

Publisert : 23. juni 2021

...kan også røpe at samarbeidet om å bygge «landslaget for anvendt AI» sammen med NORA, Norwegian Open AI Lab og Digital Norway fortsetter. – Vi er stolte over å samarbeide med de beste aktørene i Norge! I januar arrangerte vi sammen et webinar hvor blant andre statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok. Her belyste vi viktige aksjoner for...


Webinar: How to get involved in EU projects and in the Indian market

Publisert : 25. mars 2020

...over 7 years (2014 to 2020). It has presented breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market. Horizon Europe is the next EU Research and Innovation framework programme. The European Commission’s proposal is an ambitious €100 billion research and innovation programme to succeed Horizon 2020. If you represent an institution that is interested in...


Webinar (del 2): Fra tilfeldig datadeling til et felles europeisk datamarked

Publisert : 1. februar 2021

...Å samle, raffinere, administrere og dele data er blitt en viktig næring. Nasjonale og overnasjonale myndigheter i Europa anerkjenner etter hvert mulighetene et digitalt samfunn kan tilby. I den forbindelse blir My Digital City (tidligere Halden Living Lab) den nye store forskningssatsningen på digital transformasjon av samfunnet. Her står etableringen av et datamarked, og å kunne dele data fra den...


Lander prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt på 45 MNOK

Publisert : 15. mars 2016

...å akselerere utviklingen av innovativ kreftbehandling til det beste for kreftpasienter. I august 2015 åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Inkubator sine lokaler ved siden av Radiumhospitalet i Oslo. Inkubatoren har som mål å bidra til flere gründerbedrifter basert på kreftforskning lykkes med å utvikle kreftbehandling, og huser i dag lab og kontorplasser til vel 25 institusjoner: www.oslocancercluster.no // www.occincubator.com....


– Har vært både lærerikt og hektisk

Publisert : 16. august 2018

...– Vi har fått etablert en god samarbeidsrelasjon. I prosessen med å lære bort det vi kan, har vi også fått strukturert mye av tankegodset vårt. Det har bidratt til at vi har fått mer struktur i vårt metodeverk, påpeker han. – Nå tar vi et stort steg og skal blant annet utvikle en digital lab for å visualisere og...


Fraunhofer IAO: Micro Smart Grid

Publisert : 3. desember 2018

...daglig bruk demonstrert med vitenskapelig oppbakking, og de gir grunnlag for egen utvikling. Med mer enn 30 ladestasjoner for elektriske kjøretøy, inkludert Europas raskeste høyhastighetsladestasjon, omfatter laboratoriet en av de største ladeinfrastrukturene i et parkeringshus. All strøm produseres av et solenergianlegg. Ved hjelp av et lithium-ionbatteri og innovativ LOHC-hydrogenlagring kan produksjon og forbruk koordineres optimalt med hverandre. www.muse.iao.fraunhofer.de/de/ueber-uns/labors/living-lab-micro-smart-grid.html OM PROGRAMPUNKTENE...